Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Presentationsskärm till AGES

KEYnet Intranät har funnits länge på AGES Casting i Kulltorp. Intranätet har under åren kompletterats med moduler för stöd i hantering av verksamhetssystemet, KEYnet Dokumentflöde och modulen KEYnet Ärende för att ha koll på planerade underhåll av maskiner mm.

Vår grundidé på KEYnet Sweden är att återanvända så mycket information som möjligt från andra delar av KEYnet samt göra den lättillgänglig.

Vill du veta mer om presentationsskärmar och hur det kan se ut på ditt företag eller för din organisation så berättar vi mer.

Kontakta oss
KEYnet Sweden AB

AGES Casting i Kulltorp är en del i koncernen AGES som huvudsakligen arbetar inom områden som pressgjutning i aluminium och zink, skärande bearbetning av metall samt montage.

- Nu kan alla se och följa gemensam viktig information på ett enkelt sätt menar VD Tomas Kärrman.

Presentationsskärmens innehåll

Hos AGES Casting i Kulltorp har vi hämtat kalenderinformation från KEYnets kalenderfunktioner. Nyheterna kommer från delsKEYnet nyhetsfunktion och dels från olika publika webbsidor med hjälp av s k RSS-flöde. Vi har hämtat lokal väderprognos från extern leverantör av väderprognoser och sist men inte minst har vi använt oss av KEYnet Beslutsstöd för att presentera nyckeltal. AGES Casting i Kulltorp har valt att visa orderingång, orderstock, fakturerat, kundreklamationer, interna kassationer och leveranssäkerhet.