Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Dokumenthantering online

Perfekt för din verksamhetshandbok! 

Dokumenthantering online är till för verksamheter som vill ha ordning och reda på information, som vill ha fasta rutiner för lagring av verksamhetsinformation.

Kontakta oss

KEYnet Sweden AB

I KEYnet Arkiv lagras alla typer av dokument som offerter, ritningar, avtal, certifikat, ledningssystem, verksamhetshandböcker etc. De flesta filtyper kan användas.

Från administrationsgränssnittet i KEYnet styrs rättigheter ända ned på mappnivå. Detta gör att du som administratör effektivt kan styra vad användarna får tillgång till.

VersionshanterAD sida

Med modulen KEYnet Dokumentflöde jobbar du helt webbaserat online i KEYnet Arkiv och får bl a tillgång till funktioner för hantering av utgåvor, check in/check out, remiss och attest samt kommentar. Självklart kan du lägga in processkartor och länka från dessa, direkt till rutiner, manualer, checklistor etc. Mallar används för att förenkla inmatning av data där ett förutbestämt och konsekvent utseende är ett krav. Ett exempel på detta är verksamhetshandboken där sidhuvud med logotype, fastställare, versionshantering och datum med mera ska ingå. Mallarna ger dig det utseende som passar just ditt företag och informationen underhålls på ett mycket enkelt sätt.