Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Avvikelsehantering

Handen på hjärtat, ibland blir det fel. Både hos dig själv och hos dina leverantörer. Med hjälp av KEYnet Ärendesystem har du koll på dina interna avvikelser och allt kan bara bli bättre. 

 

 

Kontroll på dina avvikelser 

Rapportera in, kategorisera, åtgärda och förebygg så att du slipper få reklamationer från din kund. När du vet var du har de största och dyraste avvikelserna så vet du var du ska sätta in åtgärder och hur du skall fördela ansvaret.

Samla in, åtgärda och följ upp med god arbetsstruktur i KEYnet ärende så faller inget faller mellan stolarna. 

Avvikelse från leverantör 

Om det är leverantörerna som gör avvikelser så rapporterar du in det i ärendesystemet. Din leverantör får ett mail om avvikelsen och kan logga in i en portal för att rapportera omedelbara åtgärder, korrigerande åtgärder och uppföljningar.

God ordning och reda för både dig och leverantören!