Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

E-handel

Handel på internet är en växande trend som ger direkt nytta i er verksamhet. Kunden kan dygnet runt beställa varor via webbshopen. Dessutom får kunden snabbt besked om orderstatus, leveranstider, lagerstatus  mm.

Vår erfarenhet av lyckade e-handelsprojekt präglas av samarbete mellan oss, er och era kunder. För att nå det behöver parterna vara lyhörda och utreda vilka kärnvärden som måste tillgodoses via e-handelslösningen. 

Patrik Hill KEYnet Sweden AB

FRÅGA GÄRNA

Patrik Hill
0370-33 47 53
patrik.hill@keynet.se

Man kan  presentera information om artiklar, bilder, ritningar mm. KEYnet E-handel kan användas med KEYnets produktdatabas eller genom integration direkt till affärssystemet.

KEYnet e-handel är en flexibel lösning som passar många olika branscher samt olika kundrelationer så som B2B (försäljning mellan kända parter) & B2C (försäljning till slutkonsument).

Exempel på användningsområden:

 • Visa dagsaktuella produkter och priser. T ex färskvaror i dagligvaruhandel.
 • Relationshandling, en sammanställning av vilka produkter som kunden har köpt till ett visst projekt. Används emellanåt inom byggsektorn. 
 • Vis för kunden på kompletterande artiklar som passar till den artikel som kunden beställt. Så kallad ”Cross sale”
 • Låt kunden ha en eller flera varukorgar. Flera varukorgar används t ex vid inköp till projekt.
 • Alternativa artiklar, om kunden söker eller anger en artikel så kan ni beroende på olika villkor t ex lagerbrist, ej lagerförd (t ex konkurrents artikel) eller artikel med högre täckningsbidrag, presentera alternativ till den artikeln som kunden sökte efter.
 • Mallorder, olika varianter på order som kunden normalt brukar köpa. Kunden kan själv skapa egna mallorder.
 • Automatisera utskick av nyhetsbrev baserat på kundens köpbeteende.
 • Kunden kan lägga upp egna och kunders anläggningar för återkommande beställningar.
 • Kunden kan lägga upp egna och kunders anläggningar för återkommande beställningar. Dessutom kan påminnelse skapas till kund om beställning av artiklar inför nästa service.
 • Senaste beställningstid baserad på kund och/eller artikel för utlovad leveranstid.
 • Sökningar, en viktig funktion inom e-handel är att kunden hittar vilken artikel de skall köpa. I KEYnet kan artikelsökning ske på många olika sätt baserat på artikelns egenskaper, leverantör, sortiment, namn med mer.
 • Offerthantering. Låt era kunder nyttja e-handelns artikelflora, bilder och prisunderlag för göra offerter till sina kunder. I KEYnet E-handel kan kunden lägga på eget påslag samt offerera egna artiklar. Offerten kan sparas som PDF-fil och mailas till kund. Vid eventuell beställning omvandlas offerten till order. KEYnet e-handel hanterar även Rotavdrag.
 • Har ni rätt artiklar i ert sortiment? KEYnet e-handel loggar även sökta artiklar som inte finns i ert sortiment.

Som med övriga KEYnet-applikationer är vår målsättning att det ska vara snabbt, smidigt och bekvämt att använda lösningen.

FLER FUNKTIONER

 • Mobilapplikation e-handel
 • Kampanjer
 • Orderstatus
 • Leveranstidshantering
 • Godssökning
 • Import av orderrader via Excel
 • Alternativa produkter
 • Snabborderhantering
 • Offerthantering
 • Relationshandlingar
 • Mallorder
 • Nyheter
 • Statistik
   

REFERENSER