Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Våra tjänster

Kundunika lösningar

Vi på KEYnet drivs av att hitta lösningar där system integreras och blir till stöd för den vardagliga verksamheten. Genom att KEYnet är flexibelt och anpassningsbart fungerar det som ett kitt mellan olika system för att hämta data som presenteras på ett bra och överskådligt sätt. Mer om kundunikt!

Utbildning_KEYnet.se

Utbildning

Officeprogrammen är idag ett flitigt använt vardagsredskap. Vi erbjuder Officeutbildning för användare på olika nivåer liksom vi också håller utbildning i KEYnets produkter. Målet med utbildning hos oss är att den skall påverka, förändra och ge resultat i det vardagliga arbetet.