Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Intranätfunktioner

Nyheter

Bygg teamkänsla på företaget och låt dina medarbetare ta del och följa  vad som händer på företaget.

Alla får chans att hålla sig informerade om nyanställningar, affärer, födelsedagar och annat även om man varit på tjänsteresa eller sjuk några dagar.

Interna nyheter i verksamheten

Nyhetsfunktionen i KEYnet Informationscentralen ger dig ett effektivt verktyg för att sprida information till berörda medarbetare.

Socialt flöde

Öka personalens engagemang och låt dem berätta vad som händer under dagen i det sociala flödet på intranätets startsida. Notisen ger dig snabb översikt om det hänt något i flödena sedan sist.

KEYnet har ett förenklat socialt flöde med text & länk, kommentarer och gilla.  

RSS-flöde 

Om du hellre vill hämta information från andra hemsidor, t ex branschorgan, nyhetswebbplatser (lokala eller riks) så kan du hämta hemsidornas s k RSS-flöde och presentera i KEYnet. Då får du ett automatiskt flöde av information. Dessa flöden går styra läsrättigheterna på så att varje grupp av användare ser det som är relevant.

Resursbokning

Funktionen används främst för att boka gemensamma resurser. Med hjälp av KEYnet Resursbokning planeras användandet av företagets gemensamma resurser, man undviker dubbelbokningar och får på samma gång god ordning på var prylar finns och vem som har bokat.

Gemensamma resurser kan kategoriseras, några exempel:

  • Företagsbilar
  • Lokaler
  • Utrustning och maskiner

Resursbokningen innehåller flera vyer, bl a en 12-veckors vy. Det går därför också bra att planera personal med hjälp av KEYnet Resursbokning, t ex semesterschema. Självklart finns funktion för återkommande bokningar.

Kalender

I KEYnet Kalender skriver du in viktiga kommande händelser och dina egna kalenderposter som du vill visa för kollegorna och självklart får du en överblick över dina medarbetares aktiviteter. Kalenderposterna kategoriseras och det går att styra hur långt i förväg poster ska visas. Det finns flera olika vyer i KEYnet Kalender och vi kan självklart anpassa dem så att de bäst passar din verksamhet.

Vill du undvika dubbelarbete så kopplar vi företagets Exchange-server mot KEYnet Kalender så att de poster du väljer i Outlook även presenteras i KEYnet. Läs mer om koppling med Outlook och Exchange.

Enkät

Att effektivt ta upp anmälningar, göra enkäter, undersökningar eller genomföra ett kunskapstest är något som kan spara mycket tid. KEYnet Enkät innehåller de tre funktionerna Anmälning, Enkät och Kunskapstest. Alla tre funktioner kan styras så att bara ”rätt” grupper svarar på frågorna.

  • Anmälningsfunktionen används för att användare ska kunna anmäla sej till olika aktiviteter i verksamheten, t ex utbildningstillfällen och julbord.
  • Enkätfunktionen används t ex för att användare ska utvärdera en aktivitet eller göra arbetsmiljöenkäter. Enkäterna besvarar man anonymt. Med denna teknik kan också enkla webbfrågor skapas till din KEYnet hemsida.
  • Med funktionen Kunskapstest kan man låta intranät- eller extranätanvändare göra ett test genom att besvara ett antal frågor. Efter genomfört test får användaren direkt respons och ser om man svarat rätt eller fel och även information om de rätta svaren. Administratör kan få mail efter avslutat test och det finns historik tillgänglig i KEYnet.

Kort sagt, enkät är ett effektivt verktyg för de personer som ansvarar för den administrativa delen på Ditt företag och medarbetarna känner sig också delaktiga.