Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Dokumenthantering online

Dokumenthantering online är till för verksamheter som vill ha ordning och reda på företagets dokument. KEYnet erbjuder ett lättanvänt system där du snabbt hittar det du söker och får god kontroll över interna dokument. Med en gemensam lagerplats undviker du alla onödiga kopior som gärna sparas ner på olika ställen.

Med KEYnet dokumenthantering kan en eller flera medarbetare enkelt och snabbt uppdatera och vårda dokument i en tydlig struktur.

En gemensam sökbar lagringsplats räcker!

Dokument online

 • Lagring av dokument
 • Verksamhetshandbok
 • Ledningssystem
 • ISO Certifiering - Kvalitetssystem

 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

KEYnet Sweden AB

Fördelar dokumenthantering

En väl fungerande gemensam dokumentlösning effektiviserar arbetet med minskade kostnader som följd. Med en tydlig grundstruktur blir arbetet bekvämt och smidigt vid sökningar, administration och uppdateringar.

 • sparar lagringsutrymme 
 • minskad belastningen på mailservern
 • tidsbesparande
 • enkelt att uppdatera
 • uppdaterad och rätt information till alla
 • lätt att hitta det du söker

Dokument med versionshantering

När ett dokument uppdateras skapas en ny version. Man kan se vem som gjort vad och när förändringen gjordes. Den senaste versionen av dokumentet visas, men man kan självklart gå tillbaka och se gamla versioner om man så önskar.

Perfekt för ledningssystemet och kvalitetshandboken

Modulen KEYnet Dokumentflöde är ett kvalitetssystem online där du får tillgång till funktioner för hantering av utgåvor, check in/check out, remiss, attest samt kommentarer. Självklart kan du lägga in processkartor och länka från dessa direkt till rutiner, manualer, checklistor etc.

Mallar Stärker ditt kvalitetsarbete

Färdiga mallar förenklar inmatning av data där ett förutbestämt och konsekvent utseende är ett krav. Ett exempel på detta är verksamhetshandboken där sidhuvud med logotype, fastställare, versionshantering och datum med mera ska ingå. Mallarna ger dig det utseende som passar just ditt företag och informationen underhålls på ett mycket enkelt sätt.

 • Hantering av utgåvor 
 • Check in/check out
 • Remiss och attest
 • Kommentarer
 • Processkartor med länkar
 • Mallar för enkel inmatning av data

 

Vår lösning av KEYnet dokumenthantering

De flesta typer av dokument kan lagras som tex offerter, ritningar, avtal, certifikat, ledningssystem, verksamhetshandböcker mm. 

 

Dra och släpp dina filer direkt på rätt plats i KEYnets dokumentarkiv (drag and drop) eller arbeta direkt i färdiga dokumentmallar.

 

  KEYnet dokumenthantering 

       

   


Från administrationsgränssnittet i KEYnet styrs rättigheter ända ned på mappnivå. Detta gör att du som administratör effektivt kan styra vad användarna får tillgång till.

  

Digitalt ledningssystem

- Vi tycker att det är mycket smidigt och enkelt att arbeta i senaste utgåvan av KEYnet.

Mikael Isaksson, Quality Manager, VEAB Heat Tech AB

KEYnet ledningssystem Veab_heat_tech