Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Beslutsstöd

KEYnet Beslutsstöd är vår lösning för att hämta upp och presentera data från andra system och göra nyckeltal lätt tillgängliga i form av indikatorer eller diagram.

Säkerställ att all personal har tillgång till samma nyckeltal vid samma tillfälle med en helautomatiserad lösning. 

Patric Sandström, KEYnet

KONTAKTA OSS

Patric Sandström
0370-33 47 54
patric.sandstrom@keynet.se 

 

Indikatorer och diagram

Med KEYnet Beslutsstöd får företaget ett automatiskt beslutsstöd som omedelbart ger payback i form av överskådlig grafisk presentation över företagsdata.

Diagram och indikatorer, eller nyckeltal, visas med fördel också i KEYnet Presentationsskärm som lämpligen sätts upp i personalutrymmen, produktionslokaler eller lagerlokaler.

Lösningen bygger på att KEYnet har kontakt med en fil eller en databas, t ex ditt administrativa system, MPS-system, lönesystem, service- och underhållssystem, ärendesystem etc.

Exempel på beslutsdata: 

  • Leveranssäkerhet
  • Beläggningsgrad
  • Resursutnyttjande
  • PIA-värden
  • Orderingång
  • Närvaro
  • Reklamationsstatistik
  • Fakturerat