Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

KEYnet Kontakt

Säljstöd

KEYnet Kontakt är modulen som lagrar kontaktuppgifter till företag och kontaktpersoner. Du kopplar respektive verksamhet och person till en eller flera kategorier och har i stort sett obegränsade möjligheter att kombinera data från dessa register med hjälp av filtreringar. Modulen innehåller både export och importfunktioner. Registret innehåller ett antal standardfält som kan kompletteras utifrån dina behov. Det går också styra rättigheter så att olika användare kan använda olika delar av registren.

Med KEYnet Kontakt som grund har vi byggt flera tillämpningar.

  • Säljstöd
  • Digitala nyhetsbrev
  • Lösenordsskyddad area
      

Säljstöd

Säljstödet använder kontaktregistret och ger dig möjlighet att logga samtal, beslut mm och kategorisera dem. Ett stöd i säljprocessen helt enkelt.

DIDIGTALA Nyhetsbrev

Digitala nyhetsbrev kan vara ett elände när du får mass-mail från avsändare du aldrig hört talas om. Vi tror däremot att de verkligen kan vara en bra informationskanal för både avsändare och mottagare om nyhetsbreven skickas till parter som själva anmält intresse eller som redan är samarbetspartner, t ex kund eller leverantör. Vi skapar mallar som du fyller med information och sedan skickar till hela eller delar av ditt kontaktregister.

LÖSENORDSSKYDDAD AREA

På din KEYnet Hemsida kanske du vill lämna utökad information till vissa grupper? Det kan vara medlemmar, återförsäljare, kunder m fl. Om du vill ha en lösenordsskyddad area på hemsidan så går det bra att använda KEYnet Kontakt för att lagra inloggningsuppgifter.

REFERENSER

Sävsjö Näringsliv