Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Översätt din hemsida

Gör som Horda Stans, översätt din hemsida till engelska och tyska så fler hittar, förstår och drar nytta av det du erbjuder!

Genom forskning räknar man med att köpkraften ökar med 25 procent när mottagaren får ta del av innehållet på sitt eget språk.

Vill du veta mer om hur det går till praktiskt inför översättning av hemsidan. Kontakta oss för mer information.

KEYnet Sweden AB

 

Horda Stans tillverkar komponenter åt fordonsindustrin, verkstadsindustrin och möbelindustrin. Med hög kunskap om materialkännedom, tillgång till trogna medarbetare och en flexibel produktion tillverkas absorbenter, isoleringar, dämpningar, packningarbland annat.

Hemsidan din marknadsföring

För Horda Stans är hemsidan ett marknadsföringsinstrument som skall locka nya kunder, få befintliga kunder att förstå vidden av produktfloran men också visa upp en attraktiv arbetsplats för jobbsökanden.
- Man får inte underskatta att bakom en bra hemsida ligger mycket arbete, menar Henrik Karlsson VD på Horda Stans.

Språk med kvalitet

Vi på KEYnet Sweden hjälper dig hela vägen vid ett översättningsuppdrag. Vi har samarbete med översättningsbolag där rätt översättare väljs till rätt uppdrag. Det är stor skillnad att översätta en teknisk text jämfört med en litterär eller historisk text. Översättarna bor i landets språk för att leverera ett levande, färskt språk.

Snabb, smidig och bekväm process!

  • Vad skall översättas?
  • Kostnadsförslag
  • Texten översätts
  • Språkarkiv, inlägg av texter, sökord, beskrivningstexter

Fler språk - fler kunder!

Vi har kunder och vill få nya kunder i icke-svensktalande länder, säger Henrik.
Som bas ser man engelskan som ett globalt språk, men satsar extra hårt på marknadsinsatser mot tysktalande delar av norra Europa. Detta har man kompletterat med att anställa en tysk försäljningsrepresentant och en tysktalande receptionist, berättar Henrik.

- Våra förfrågningar från utlandet kommer nästan alltid genom att människor i vår marknadsorganisation sätter en boll i rörelse som gör att någon från utlandet kollar upp oss via hemsidan. Det kan vara ett möte på en mässa, en kund som rekommenderar oss eller ett direkt kundbesök. Att kunden sedan får ett gott intryck när de kollar upp oss via webben är extremt viktigt för att det skall bli affärer, säger Henrik.

Samarbete med KEYnet Sweden

- På Horda Stans är vi hårt belastade i det dagliga arbetet. Nu mer använder vi i väldigt stor utsträckning KEYnet som får hjälpa oss med uppdateringar av hemsidan. Själva lägger vi vår energi på att diskutera och arbeta med hemsidans innehåll, säger Henrik.

Länkar

KEYnet hemsida
Horda Stans

 


Fler språk och nå en större målgrupp!