Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Våra Excelutbildningar

Välkommen till lärarledd utbildning i Excel på olika nivåer som bas, grunder och fördjupning. Har du andra önskemål än vårt standardkoncept så hör gärna av dig så tar vi fram ett programförslag.

Se också nedan om utbildning i Excels Pivottabeller och Pivotdiagram.  

Excelutbildning_ISAC-Utbildning

Excel bas

För dig som skall börja arbeta i Excel och som inte hoppar högt och känner dig bekväm när kraven ökar på ny kunskap i nya program och versioner. Här lär du dig programmet i ett lugnt tempo. Vi startar från början och dina frågor är viktiga. Vi arbetar med många exempel både i och utanför kurslitteraturen.  
Del av innehåll:
 • hantera programfönster
 • arbetsbok, kalkylblad
 • markeringar
 • autofyllfunktioner
 • beräkningar med formler
 • diagram
 • tabeller
 • smarta arbetssätt

Omfattning: 3 halvdagar

-----------------------------------------------------------------------------------

Excel grunder

- Vad gör vi när en cell inte lyder?
- Hur ska jag rätta till och justera så enkelt som möjligt?

Den här kursen är till för dig som arbetar i färdiga Exceldokument eller skapar egna. Du vill öka din förståelse för vad som händer när du arbetar med celler, formler och formateringar mm. Du lär dig göra enkla och mer komplicerade beräkningar, visa resultat med diagram, skapa listor över produkter, personal mm. Vi ger dig konkreta tips på effektiva arbetsmetoder som du direkt kan ta med dig och använda på arbetsplatsen. Under utbildningspassen finns också utrymme för dina frågor.
Del av innehåll:
 • programfönstret
 • snabbåtkomst
 • hantera arbetsbok och kalkylblad
 • formatera tal, tecken och celler
 • cellformat och teman
 • beräkningar med formler
 • tredimensionell kalkyl
 • länkar
 • granskning och justering före utskrift
 • olika diagramtyper, snabblayouter
 • skapa och redigera diagram
 • skapa och hantera information i listor, tabeller
 • sortera och filtrera data
 • några funktioner (fx) som underlättar arbetet
  
Omfattning: 4 halvdagar
-----------------------------------------------------------------------------------

Excel fördjupning

För dig som kan grunderna och vill ta steget vidare. Fördjupa dina kunskaper, lär dig skapa, analysera och sammanfatta data enkelt och smidigt.

Del av innehåll:

 • repetition av grunder
 • effektivisera med användning av mallar
 • länkning mellan Officeprogram
 • importera och exportera data
 • formatering anpassat och villkorsstyrt
 • funktioner (sök, villkor, finans, avrunda mm)
 • listor, tabeller
 • mer om diagram
 • pivottabeller och diagram
 • problemlösning
 • scenarier - hur förändring av data fungerar på kalkylen
 • kontroller och makron
 
Omfattning: 2 heldagar
-----------------------------------------------------------------------------------

Pivottabeller - Pivotdiagram

Del av innehållet:  

 • tabeller, listhantering 
 • pivottabeller
 • pivotdiagram
Omfattning: En halvdag
-----------------------------------------------------------------------------------

MER OM PIVOTTABELL

En heldagsutbildning där du jobbar med dina egna tabeller och register. Kontakta oss så får du mer information kring upplägget.

Omfattning: En heldag

 

 

 
 
 

 

Planera utbildning för din personal!
För företagsanpassad utbildning.
 
 
Kursstart: