Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Våra Excelutbildningar

Välkommen till lärarledd Excelutbildning som ger dig en snabb, bra start. Vi erbjuder standardutbildningar på olika nivåer som Excel bas, Excel grunder och Excel fördjupning. Har du personal som önskar redan kan grunderna och önskar fördjupa sig i något eller några moment skräddarsyr vi en Excelutbildning för din grupp. Hör av dig så tar vi fram ett programförslag.

Tips!
Excels Pivottabeller och Pivotdiagram
Databashantering i Excel 

Boka Excelutbildning på oilka nivåer hos KEYnet Sweden AB.

ExcelUTBILDNING bas

För dig som skall börja arbeta i Excel och som inte hoppar högt och känner dig bekväm när kraven ökar på ny kunskap i nya program och versioner. Här lär du dig programmet i ett lugnt tempo. Vi startar från början och dina frågor är viktiga. Vi arbetar med många exempel både i och utanför kurslitteraturen.  
Del av innehåll:
 • hantera programfönster
 • arbetsbok, kalkylblad
 • markeringar
 • autofyllfunktioner
 • beräkningar med formler
 • diagram
 • tabeller
 • smarta arbetssätt

Omfattning: 3 halvdagar

-----------------------------------------------------------------------------------

ExcelUTBILDNING grunder

- Vad gör vi när en cell inte lyder?
- Hur ska jag rätta till och justera så enkelt som möjligt?

Den här kursen är till för dig som arbetar i färdiga Exceldokument eller skapar egna. Du vill öka din förståelse för vad som händer när du arbetar med celler, formler och formateringar mm. Du lär dig göra enkla och mer komplicerade beräkningar, visa resultat med diagram, skapa listor över produkter, personal mm. Vi ger dig konkreta tips på effektiva arbetsmetoder som du direkt kan ta med dig och använda på arbetsplatsen. Under utbildningspassen finns också utrymme för dina frågor.
Del av innehåll:
 • programfönstret
 • snabbåtkomst
 • hantera arbetsbok och kalkylblad
 • formatera tal, tecken och celler
 • cellformat och teman
 • beräkningar med formler
 • tredimensionell kalkyl
 • länkar
 • granskning och justering före utskrift
 • olika diagramtyper, snabblayouter
 • skapa och redigera diagram
 • skapa och hantera information i listor, tabeller
 • sortera och filtrera data
 • några funktioner (fx) som underlättar arbetet
  
Omfattning: 4 halvdagar
-----------------------------------------------------------------------------------

ExcelUTBILDNING fördjupning

För dig som kan grunderna och vill ta steget vidare. Fördjupa dina kunskaper, lär dig skapa, analysera och sammanfatta data enkelt och smidigt.

Del av innehåll:

 • repetition av grunder
 • effektivisera med användning av mallar
 • länkning mellan Officeprogram
 • importera och exportera data
 • formatering anpassat och villkorsstyrt
 • funktioner (sök, villkor, finans, avrunda mm)
 • listor, tabeller
 • mer om diagram
 • pivottabeller och diagram
 • problemlösning
 • scenarier - hur förändring av data fungerar på kalkylen
 • kontroller och makron
 
Omfattning: 2 heldagar
-----------------------------------------------------------------------------------

Ännu mer FÖretagsanpassad Exelutbilding

Pivottabell och Pivotdiagram
Databashantering i Excel 

Planera utbildning för din personal!
För företagsanpassad utbildning.
 
 
Kursstart:

PowerPoint, jobba effektivt. (2 halvdagar)

Tisdag 20 augusti kl 09:00