Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Serviceuppdrag

Exempel på serviceområden kan vara maskinunderhåll, vägarbeten, skydd & övervakning, fastighet, energi och IT.
  
Med KEYnet Ärendesystem är det enkelt att rapportera tid och material och på en gång ha stenkoll på kundens utrustning.

Du som jobbar med uppdrag åt kunder behöver oftast rapportera tid och kanske materialåtgång. Viktig data om kundens utrustning som maskiner och byggnader kan också behöva dokumenteras.

Uppdragen planeras in, rapporteras och dokumenteras i KEYnet Ärendesystem.

Återkommande servicebesök

Du kanske har avtalat med din kund att du ska göra ett underhåll eller service varje kvartal. KEYnet Ärendesystem hjälper dig att hålla reda på detta.

KEYnet Ärendesystem innehåller register för bl a kund, objekt, artiklar, leverantörer, kontaktpersoner.

Flexibelt ärendesystem 

Ärendesystemet är flexibelt och kan ställas in på många sätt. Kontakta oss så berättar vi mer.