Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Att göra-listor


Blir uppgifter genomförda bara för att de ligger i ett mötesprotokoll? De flesta anställda behöver göra-listor för att saker inte ska hamna mellan stolarna.

 

KEYnet Ärendesystem gör inte jobbet åt dig men du kan hålla reda på vilka uppgifter som är dina och vilken status uppgiften har. Blir en anställd frånvarande längre period så kan annan anställd ta över uppgiften. Uppgifterna går också att planera in i tid.