Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Incidenthantering

Vill du undvika olyckor och tillbud så finns det inga genvägar. Det handlar om att tänka till, förebygga och informera.
Skulle olyckan ändå vara framme så rapporterar du det i KEYnet Ärendesystem så att du har koll på vilka incidenter som hänt under en given period.