Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

GDPR - JAVISST!

GDPR kommer i Sverige att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen, PUL. Syftet är ett bättre skydd för alla EU-medborgares personuppgifter och med ökade rättigheter för den som är registrerad.  

När ett företag samlar in, registrerar, lagrar eller lämnar ut uppgifter om en person måste detta dokumenteras noggrant i en registerförteckning. Företag behöver ha tydliga policys, riktlinjer och arbetssätt för hur behandling av personuppgifter går till.

- Lugn, här finns den enkla och smidiga lösningen för dig!

Patrik Hill KEYnet SwedenKontakta oss för GDPR-Lösning

Patrik Hill
Tel 0370-33 47 53
patrik.hill@keynet.se

GDPR står för ”General Data Protection Regulation” och är EU:s nya Dataskyddsförordning i syfte att uppdatera nuvarande lagstiftning för skydd av EU-medborgares personuppgifter. GDPR börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och i Sverige kommer den då att ersätta nuvarande PuL (Personuppgiftslagen).

Vad innebär GDPR!

 • skärpta krav på skyddandet av personuppgifter
 • hårdare krav på samtycke
 • ökade rättigheter för den registrerade
 • krav på nya rutiner, policydokument 
 • höga sanktioner för den som inte följer GDPR


GDPR direkt från KEYnet!

KEYnet Sweden erbjuder nu verktyget och tjänsten Qnister
GDPR, en tjänst som sparar mycket huvudbry och tid. Du kan nå Qnister direkt från anslagstavlan i KEYnet. 

GDPR - Dataskyddförordning 

GDPR-verktyg

Qnister är en lättanvänd molntjänst som guidar användaren steg för steg genom den nya GDPR-förordningen och samlar all GDPR-information på ett ställe. Användaren får tillgång till anpassade dokument, policys etc. som behövs för att leva upp till de nya reglerna. Genom Qnister får ni ordning på era register och säkerställer att ni följer de regler som ställs i lagstiftningen. 

Register enligt lagens krav

Qnister hjälper dig att upprätta ett register över dina personuppgifter
som lever upp till lagens krav. På ett och samma ställe samlar du all dokumentation av ditt dataskyddsarbete. 

   

GDPR - direkt i KEYnet!

 

Enkelt - Steg för steg guide

Utan krav på förkunskaper hjälper dig systemet Qnister steg för steg igenom processen. Du får en tydlig åtgärdsplan där Qnister hjälper dig att hålla koll på vilka åtgärder som behöver vidtas.

GDPR - Direkt från KEYnet!

 

Avtalsmallar, policies och checklistor

Avtalsmallar, policies och checklistor hjälper dig att leva upp till lagen. Allt kompletteras och uppdateras när det kommer ny praxis.

DU FÅR: 

 • Kom-igång-guide
 • Lättanvänd registerförteckning över din personuppgiftsbehandling
 • Avtalsmallar
 • Policydokument
 • Guider och checklistor
 • Kunskapsbank


TILLVAL:

 • Handledning
 • Juridisk rådgivning
 • Behörighetsnivåer
 • Extra användare
 • Dataskyddsombud
 • E-learning
 • Fler språkval
 • Hjälp med implementering


 

Qnister är företaget som jobbar med GDPR hela dagarna. 

 

Qnister har utvecklat ett verktyg och ett enkelt arbetssätt för att hjälpa dig att bli GDPR-säkrad och för att se GDPR som en möjlighet och inte bara ett hot.

Genom tillval kan också få tillgång till expertis när du behöver. 


Qnister - GDPR

 


 

Beställ ditt GDPR-verktyg direkt hos oss på KEYnet! 

Kontakta oss! 

Tel 0370-33 47 53