Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Företagsanpassad Excelutbildning

Företagsanpassad Excelutbildning är till för din personalgrupp som redan kan grunderna men vill fördjupa kunskaper inom delar av Excel. Vi skräddarsyr innehållet tillsammans och om ni önskar kan ni också arbeta med någon egen fil under utbildningspasset. 

Här planerar vi och organiserar den företagsanpassade Excelutbildningen så att omfattning och upplägg passar er på företaget. Heldag eller halvdagar allt efter behov.  

Nedan finns förslag på kursinnehåll som exempel.

Företagsanpassad_Excelutbildning_

Kontakta oss

maria.viktorsson@keynet.se
0370-33 47 25
 

Pivottabeller - Pivotdiagram

Del av innehållet:  

 • tabeller, listhantering 
 • pivottabeller
 • pivotdiagram
Omfattning: En halvdag
-----------------------------------------------------------------------------------

MER OM PIVOTTABELL

En heldagsutbildning där du jobbar med dina egna tabeller och register. Kontakta oss så får du mer information kring upplägget.

Omfattning: En heldag

-----------------------------------------------------------------------------------

Excel databashantering: 

Del av innehållet:

 • Databashantering
  • Ändring av format fråntext till tal
  • Borttagning av oönskat tabellinnehåll med tex. Sök och ersätt
 • Databasfråga med sammanfattning från databas.
  • Skapa databasfråga
  • Arbeta med tabeller i MS Query
  • Villkorstyrda databasfrågor
 • Tabellhantering
  • Filterhantering
  • Dela kolumninnehåll till flera kolumner
  • Användbara funktioner som tex.Vänster, Höger
 • Makron Automatisering av återkommande moment
  • Koppla Makron till knappar
 • Funktioner användbara vid databashantering
  • OM funktioner
  • Leta rad


Välkommen att boka utbildning!


Planera utbildning för din personal!
För företagsanpassad utbildning.
 
 
Kursstart:

PowerPoint, jobba effektivt. (2 halvdagar)

Tisdag 20 augusti kl 09:00