Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Projekthanteringssystem

Jobba stabilt - system för projekthantering

Det måste vara struktur på planering och genomförande. Med KEYnet projekthanteringssystem knyts allt ihop med ordning och reda.  Ett system för projekthantering som gör jobbet roligt och där alla parter kan känna sig nöjda. 

Att jobba i projekt innebär en process av aktiviteter som är beroende av varandra och som skall genomföras i rätt tid. Det handlar om att kunna samarbeta, organisera, planera och att ha fortlöpande koll. 

Till det kommer att hålla ordning på alla dokument som behövs och kontakter som är delaktiga i projektet. Rapportering av tid, material, genomförda uppdrag skall stämmas av löpande så att alla parter i slutändan kan känna sig nöjda. 


KEYnet projekthanteringssystem. Patrik Hill

Fråga oss!

Patrik Hill
0370-33 47 53
patrik.hill@keynet.se

Projekthanteringssystem med struktur

Till att börja med behöver behoven analyseras och struktureras för att se vad som behövs. Tillsammans med er skapar vi en anpassad struktur ditt system för projekthantering.

 • Vilka roller behövs? 
 • Hur skall projekten organiseras genom kategorier och underkategorier och vilken information skall finnas där?
 • Vilka mallar och vad behövs i mallarna för att passa verksamheten? 
   

KEYnet-projekthantering 

Projekten hanterar:  

 • kategorier/underkategorier 
 • dokument och bilder
 • kund, kundkontakter
 • objekt (maskiner, fastigheter, underprojekt mm)
 • material
 • tid
 • roller
 • notifieringar
 • kommentarer
 • aktiviteter
 • delmoment
 • olika status
  
Objekt
Ett objekt kan handla om utrustning, maskiner eller fastigheter som ingår. Man ser pågående arbete eller historik om vad som är genomfört. 
 
Definiera roller
Fördefinierade funktioner knyts till projektets olika roller och fördelas sedan ut till de som är delaktiga i projektet. 
KEynet projekthantering
 
 
Aktiviteter  
Ett projekt kan grupperas i aktivitetsgrupper med tillhörande aktiviteter för respektive grupp. En notifiering visas för ansvariga vid givna tillfällen.
 
En aktivitet kan innehålla information om:
 • vad, hur och när uppdraget skall utföras
 • hur lång tid det är planerad
 • vem/vilka som skall utföra det
 • vem som skall få notifieringar
 • tidsrapportering
 • checklistor/åtgärder 
 
Kommunikation
Användare kan skriva kommentarer och få notifieringar när andra skriver kommentarer på aktiviteten, eller när status ändras på uppdraget.  
 
KEYnet Projekthantering
 
Regler/Planering
Det går att sätta regler på en aktivitet så att allt genomförs i rätt turordning. En aktivitet som inte kan genomföras förrän en eller flera andra aktiviteter är genomförda struktureras upp genom regler. Det går även ställa så att en planering av aktiviteter sker i förhållande till varandra. 
 
Uppdrag med delmoment
Inom aktiviteter kan KEYnet också hantera delmoment som en lista som kvitteras när själva momentet är utfört. Det går även koppla på krav för rapportering vid delmomenten med automatisk statusförändring. 
 

Projekthanteringssystem, fråga oss!

Vi berättar gärna mer om vårt projekthanteringssystem.
Kontakta
Patrik Hill
Tel 0370-33 47 53

 

 

Läs också mer om:  

KEYnet ärendesystem

Mobilt ärendehanteringssystem  

Vi har lösningen KEYnet projekt!