Kontroll på dina avvikelser

Rapportera in, kategorisera, åtgärda och förebygg. Det låter kanske enkelt och givet. Men det är så du kan minska antalet reklamationer. Du ser klart och tydligt var de största och dyraste avvikelserna finns. Du kan sätta in rätt åtgärder och fördela ansvaret för att följa upp med rätt åtgärder. 

Rapportera avvikelser direk i ärendesystemet!

Rapportera, åtgärda och följ upp avvikelsehanteringen i KEYnet ärendesystem!

8D-rapport för avvikelser

8D är ett är ett sätt att strukturera upp arbetet kring en avvikelse. Rapporten tydliggör vad som gick fel, varför felet inträffade och hur man säkerställer lösning på kort och lång sikt. I KEYnet ärende finns stöd för 8D-rapportering. Där kan du också skriva ut 8D-rapport som fil.

Avvikelse, 8D-rapport

KEYnet avvikelsehanteringssystem

Väljer du oss och vårt avvikelsehanteringssystem får du en snabb, smidig start med färdig lösning som går att skräddarsy för din verksamhet!

KEYnet ärende service!

Med Ärende Bas som grund har vi adderat funktioner som är anpassade för att göra serviceärenden ännu enklare. Med fler avancerade verktyg utför du serviceuppdrag och inspektioner både till kunder som för internt maskinunderhåll.

  • Materialåtgång
  • Objekt / Serviceintervaller
  • Checklistor
  • Serviceprotokoll
  • Rekvisitioner