Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Ärendeportal för fastigheter och servicebranscher

   

Fastighetsunderhåll med system KEYnet Ärende

Bli en uppskattad hyresvärd!

En läckande kran eller ett lysrör som står och blinkar vill du snabbt åtgärda som hyresvärd. Genom att fel och brister rapporteras in kan planering av skötsel och åtgärder för dina fastigheter genomföras på ett effektivt sätt. Du blir en uppskattad hyresvärd med god ordning och reda!

Fördel fastighetsunderhåll 

Genom löpande rapportering av fastighetsunderhåll får dina kunder bättre service och du minskad administration som följd. Du blir en vinnare på många plan med system för fastighetsunderhåll!


Kundutveckling, Patrik Hill, KEYnet Sweden AB

Fråga gärna!

Patrik Hill
0370-33 47 53
patrik.hill@keynet.se

 

Ärendeportal för servicebranscher

KEYnet ärendeportal är till för servicebranscher av olika slag som tex fastighetsbranschen.

Ärendeportalen är perfekt för dig som äger och har ansvar för tex fastigheters ute- och innemiljö eller byggnader som kontor, bostäder, industrilokaler mm.

Snabbstartat system 

Portalen hanterar åtgärder och återkommande servicerutiner så att inget uppdrag faller mellan stolarna. KEYnet ärendeportal är ett snabbstartat system där du kan följa ärendet från det att felet eller bristen rapporterats in tills att uppdraget är slutfört. Alla parter kan lätt rapportera, men också följa och se status för ärendet.

Hyresgästerna får egen portal där de kan anmäla brister, önskemål mm. Där kan de också se hyresavtal och andra dokument.  

Mer om KEYnet ärendesystem 

Mer om 
Mobilt ärendesystem
Serviceuppdrag och serviceorder direkt i mobilen!

KEYnet ärende 

 

 

 


 

 
 
 

 

Fördelar:

  • snabbstartat och lättanvänt system
  • god överblick av behov
  • status på dina ärenden
  • enkelt och smidigt system för hyresvärd, hyresgäst och utförare
  • hanterar reparationer, underhåll, underhållsplanering och återkommande serviceärenden
  • dokumentation av resurser, tid mm
  • protokoll från återkommande underhåll
  • automatisk och eller manuell e-post från systemet