Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Presentationsskärm till AGES Casting

Under sommaren 2014 har vi levererat en presentationsskärm till AGES Casting i Kulltorp, för att ännu tydligare hålla all personal informerad.

Presentationsskärm till AGES Casting

AGES Casting i Kulltorp är en del i koncernen AGES som huvudsakligen arbetar inom områden som pressgjutning i aluminium och zink, skärande bearbetning av metall samt montage.

KEYnet Intranät har funnits länge på AGES Casting i Kulltorp. Intranätet har under åren kompletterats med moduler för stöd i hantering av verksamhetssystemet, KEYnet Dokumentflöde, och modulen KEYnet Ärende för att ha koll på planerade underhåll av maskiner mm.

Vår grundidé på KEYnet Sweden är att återanvända så mycket information som möjligt från andra delar av KEYnet samt göra den lättillgänglig.

 - Nu kan alla se och följa gemensam viktig information på ett enkelt sätt menar VD Tomas Kärrman.

Presentationsskärmens innehåll

Hos AGES Casting i Kulltorp har vi hämtat kalenderinformation från KEYnets kalenderfunktioner, nyheter dels från KEYnet nyhetsfunktion och dels från olika publika webbsidor med hjälp av s k RSS-flöde. Vi har hämtat lokal väderprognos från extern leverantör av väderprognoser och sist men inte minst har vi använt oss av KEYnet Beslutsstöd för att presentera nyckeltal. AGES Casting i Kulltorp har valt att visa orderingång, orderstock, fakturerat, kundreklamationer, interna kassationer och leveranssäkerhet.

KEYnet Presentationsskärm
KEYnet Intranät
KEYnet Dokumentflöde
KEYnet Ärende
KEYnet Beslutsstöd

www.ages.se 

Kontakta oss

2015-01-01