Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

KEYnet fortsätter leverera till byggbranschen

Den här gången är det ett ärendesystem med projekthantering som kommer att vara en del i arbetet att certifiera och kvalitetsstämpla bostadsrättsprojekt.

KEYnet fortsätter leverera till byggbranschen

Kvalitetsmärkning - GarBo ansvarar

Att kvalitetssäkra bostadsrättsprojekt är ett led i att trygga köpprocessen för den som vill bo i nyproducerad lägenhet. Bostadsbranschen som står bakom initiativet vill se en mer sund bostadsmarknad. Den externa parten Gar-Bo kommer att ansvara för själva certifieringsprocessen. 

KEYnet ärende med projekthantering 

Olika parter loggar in i portalen där man skapar och startar upp sina projekt med aktiviteter och innehåll. Aktiviteter och status uppdateras löpande. Gar-Bo stämmer av pågående projekt och godkänner faser, nyckeltal mm som därefter pekas ut och blir publik information på hemsidan.  

Mer om kvalitetssäkring av bostadrättsprojekt 


2019-04-04