Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Digitaliserad besiktningsprocess

KEYnet Sweden har varit en del i projektet Smart Housing där en prototyp för ny digital app som stöd vid besiktningar arbetats fram.

Digitaliserad besiktningsprocess

Byggbranschens besiktningar genomförs oftast med hjälp av pappersprotokoll, där man saknar möjlighet att effektivt kunna följa upp ett resultat. 

Appen är tänkt att fungera som en självständig produkt med flerspråkstöd för internationell marknad. Man ska med enkel hantering kunna mata in information på många olika sätt. Entreprenörer skall kunna lägga till bilder och information som fördelas till underentreprenörer. En bra struktur av data hanteras i olika steg genom besiktningen.

"KEYspect" möjliggör en stabil och pålitlig lösning för besiktningar i framtiden. En lärande digitaliserad besiktningsprocess ger bättre möjligheter till att effektivt kunna följa upp resultat och till ett utvecklande förbättringsarbete. Appen är plattformsoberoende och skall kunna kopplas till olika för- och eftersystem.  

- Branschen håller på att digitaliseras ordentligt. Vi har fått ett fantastiskt mottagande både av oss som företag och produkten KEYspect. Det har varit ett jätteintressant projekt för oss på KEYnet och vi ser nu verkligen fram emot att ta nästa steg med KEYspect, menar VD Patrik Hill på KEYnet. 

 

Mer om Smart Housing projektet

 


2019-07-15