Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Ny hemsida till 2B Best Business

Anderstorpsföretaget 2B Best Business har fått en ny hemsida för att marknadsföra sitt helhetskoncept kring industrilösningar.

Ny hemsida till 2B Best Business

Vi på KEYnet fick uppdraget att hålla i hela projektet, allt ifrån att ta fram design och layout, arbeta med innehåll tillsammans med företaqet samt att till valda delar anlita och arbeta med fotograf. Vi har organiserat och skapat en tydlig struktur för de processer och produkter som företaget arbetar med.

2B Best Business har ett brett kontaktnät världen över vilket gör att man har ett brett koncept också med unika möjligheter som man erbjuder sina kunder. Mer detaljerad information om kapacitet som dimensioner, volym och material finns preciserat på hemsidan. 

Precis innan semestern lanserades den svenska delen av hemsidan. Nu översätts sidan och inom kort breddas målgruppen till att också omfatta den engelska språkgruppen. 

Hemsida 2BAB 


2019-08-28