Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Nytt versionssläpp!

Vi är redo att leverera ny version av KEYnet Intranät och KEYnet Ärende. Nedan följer en detaljerad lista av förändringar.

KEYnet Intranät 4.7

Arkiv

 • kunna återkalla artikel som skickats för fastställning hos annan användare 
 • remissrundan går att skicka flera gånger för att få feedback på ett bra sätt
 • kunna skicka med en kommentar på versionshanterad artikel på remiss
 • bättre hantering på art/dok som slutar gälla, för ett effektivare arbetsflöde
 • styra sorteringsordning i mappar i arkiven
 • styra bakgrunden i systemet från temahanteringen för att passa med övrig design

Widgets

 • nå "Meddelande" via en widget och som systemansvarig vill jag kunna styra om och var den skall visas 
 • sök på ärendeinformation direkt på startsidan via en widget
 • justering av bildvisning i nyhetswidget 
 • visning av kategori-id i listan för användning vid skapande av nyhetswidget
 • styra och anpassa design på en widget för att kunna göra startsidan mer anpassad till mitt företag
 • en överskådlig vy över widgets som är aktiva

Nyheter

 • skapa en ny nyhetskategori för att kunna sortera nyheter
 • som en användare vill jag få nyheter presenterat på ett annat sätt än idag.

Webb

 • kunna växla med ett klick från en webbsida till dess XML-mall
 • sortera olika meny-element oavsett om det är artikel, katalog eller en genväg
 • kunna styra en genvägstarget så sidor kan öppnas i ett nytt fönster

Ärendesystem 3.3

 • byta kund på kundobjekt med bevarad historik mot tidigare kund
 • se samtliga ärenden på kundobjektet direkt via ärendet i ny flik
 • löpnummer på dokumentmallen, fast eller löpande.
 • komplettering grovplanering, framåt och bakåtplanering på ärende.
 • planering med relationer och glapptid
 • enklare kunna redigera/ta bort poster i lediga dagar
 • kunna skapa aktivitetsgrupper och aktiviteter direkt på ärendet 
 • bläddra mellan aktiviteter under ärende utan att behöva lämna vyn
 • länka dokument mellan aktiviteter med tydlig översikt på hur de hänger ihop.

Ärendeportal

 • inloggad area för att kunna skapa och hantera projekt, aktiviteter, ärende.
 • hantera , bildspel, miniatyrbild, ritningar, kartfunktion med sök. 
 • stöd för min inmatning i portalen, förklarande text per fält (hanteras via fältinställningar på ärendet)
 • bara se funktioner som är aktuella per aktivitet
 • se de senaste projekten samt en paginering
 • publikvy för att kunna se projektinformation och filtrera på kommun, pågående/avslutade samt kunna söka.

2019-11-14