Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Dela information till hela organisationen!

Nu finns fler nya möjligheter för KEYnet presentationsskärm. Du kan när som helst variera visning och upplägg på presentationsskärmen.

Vi har gjort fina standardlösningar för presentationsskärmen som ger dig nya möjligheter att enkelt och smidigt styra innehållet lätt till respektive skärm.  

En, två eller trespalt på skärmen

Det styr du själv genom att aktivera och inaktivera respektive spalt för visning. Med färdiga mallar aktiverar du smidigt vad som skall visas var. 

Grupperade nyheter

Du kan med senaste version i KEYnet dela upp olika typer av nyheter i kategorier och själv välja var dessa skall visas på skärmen. HR-nyheter behöver inte visas för en besökare som kommer och ser receptionens skärm men däremot är det viktig information för personal i produktion. Som administratör kan du själv skapa och namnsätta egna kategorier.  HR, VD:n, Marknadsnytt kan var några exempel. 

Visning av Kalenderkategorier 

Med färdiga mallar styrs vilka kalenderkategorier som skall visas var. Det kan vara viktigt att alla vet vilka som besöker företaget eller om någon är frånvarande under dagen.

Standardmallar

Vi har också tagit fram några grundmallar för visning av text och bild. 

Fråga oss så berättar vi gärna mer eller boka en demo med oss!

Gör som Rosti AB i Gislaved

Rosti återanvänder intranätets information och delar ut den till tre presentationsskärmar som sitter uppsatta på strategiska ställen. En välkomnande skärm finns i entrén på företaget. En andra skärm finns med säkerhetsföreskrifter som måste gås igenom innan man får beträda företagets produktion. Den tredje skärmen sitter i en passage där all personal passerar ofta. Strax intill skärmen finns också en pekskärm monterad där var och en kan stanna till och själv välja vad man vill läsa mer om eller söka efter information. 

Välkommen med din förfrågan! 

Kontakta oss

 

Dela information till hela organisationen!

2020-02-10