Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Certifiering av fisk från hav till konsument

KEYnet har spårbarhetslösning för fiskeribranschen där fisk nu skall certifieras och loggas från hav till konsument.

Certifiering av fisk från hav till konsument

Certifierat hållbart fiske är en viktig del av lösningen för att hantera trycket på våra hav.

Myndigheten HaV ansvarar för att Sverige inte överskrider tilldelade fiskekvoter och kontrollerar att yrkesfiskarna följer de regelverk som finns på fiskets område.

Certifiering spårbarhet  

KEYnet har lösning för daglig rapportering av partilagerhantering och orderflöde direkt som integration till Vattenmyndighetens databas (HaV) för spårbarhet. KEYnet har även integrationslösning till kundens fakturasystem.

Från hav till butik 

2019-03-05