Regelbundet underhåll lönar sig

Tillgångar i form av utrustning, maskiner och fastigheter behöver underhållas regelbundet med förebyggande åtgärder. Det är både tråkigt och kostsamt att gång på gång konstatera när skadan redan är skedd, att det beror på bristande underhåll. Med KEYnet service kan personal direkt rapportera behov och brister för omedelbar eller planerad åtgärd hos servicepersonal. 

Maskinunderhåll - löpande eller återkommande

Du sköter dina ärenden och serviceuppdrag oavsett om de är löpande, återkommande med regelbundenhet eller har ojämna intervaller. När du lagt in grunden är planeringen färdig. Dina ärenden dyker upp automatiskt i rätt tid. På maskinkortet dokumenteras materialåtgång, tidsintervall, checklistor för åtgärder, uppföljning av kontrollpunkter med värdekrav och serviceprotokoll. 

Rapportera och dokumentera åtgärder

Vid genomförande av uppgift eller åtgärd kan du direkt och snabbt rapportera in uppgifter som för tid och materialåtgång.  Du kan dokumentera data om kundens utrustning eller behov om kommande åtgärder, reparationer eller förbättringar som behöver utföras på objekt som maskiner och fastigheter.

Automatiserade flöden

Skapa flöden som förbättrar och gör arbetet smidigare för hela organisationen. Automatiserade flöden genom KEYnet service ser till att planeringar, genomförande av åtgärder och aktiviteter utförs i rätt tid. Material, status och tid rapporteras smidigt direkt i mobilen. Genom bra översikter har du koll och kan följa arbetet. Lägg ditt engagemang på rätt saker!

 

KEYnet ärende service!

Med Ärende Bas som grund har vi adderat funktioner som är anpassade för att göra serviceärenden ännu enklare. Med fler avancerade verktyg utför du serviceuppdrag och inspektioner både till kunder som för internt maskinunderhåll.

 • Planeringsschema
 • Objekt / Serviceintervaller
 • Checklistor
 • Serviceprotokoll
 • Återkommande service
 • Automatiska e-postutskick
 • Automatgenerera ärenden
 • Lättillgänglig historik
 • Kontrollvärden
 • Kartvy
 • Mobilt ärendesystem

Mobilt ärendehanteringssystem

För alla servicetekniker som jobbar på ute fält finns även version för mobilt ärendehanteringssystem. Det måste vara smidigt att snabbt se sina uppdrag med checklistor som skall genomföras. Här rapporterar man utfört arbete, tid och material direkt. Allt färdigrapporterat och klart innan man lämnar arbetsplatsen.

 

Mobil ärendehantering, KEYnet

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.

Läs vår policy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.