AGES Kulltorp AB är en del i koncernen AGES som huvudsakligen arbetar inom områden som pressgjutning i aluminium, skärande bearbetning av metall samt montage.

- Nu kan alla se och följa gemensam viktig information på ett enkelt sätt menar VD Tomas Kärrman.

Presentationsskärmar på strategiska ställen

Hos AGES finns det presentationsskärmar med olika innehåll beroende på var de sitter placerade.

  • kalenderinformation
  • nyheter från KEYnet intranät
  • publika nyheter från RSS-flöden
  • dagens väder
  • nyckeltal från KEYnet beslutsstöd

Information hämtas och delas från KEYnets kalender och nyhetsfunktion. Det finns också nyheter från publika webbsidor med hjälp av RSS-flöden. Dagens väder hämtas från den lokala väderprognosen från extern leverantör och sist men inte minst används KEYnet beslutsstöd för att presentera nyckeltal. På AGES Casting i Kulltorp har man valt att visa orderingång, orderstock, fakturerat, kundreklamationer, interna kassationer och leveranssäkerhet.