Funktioner för intranätlösning

Här kan du läsa mer om standardfunktioner som finns i KEYnet intranät. 

Nyheter

Bygg teamkänsla på företaget och låt dina medarbetare ta del och följa vad som händer på företaget. Alla får chans att hålla sig informerade om nyanställningar, affärer, födelsedagar och annat. Har man många nyheter går det bra att skapa olika flöden med rubriker som Nyheter, HR-nytt, VD:n har ordet. Självklart kan du förbereda nyheter i god tid, sätta publiceringsdatum samt hur länge nyheten är aktuell för visning.

Socialt flöde

Öka personalens engagemang och låt dem berätta vad som händer under dagen i det sociala flödet på intranätets startsida. Notisen ger dig snabb översikt om det som hänt i flödena sedan sist. KEYnet har ett förenklat socialt flöde med text, kommentarer och gilla.

RSS-flöde

Med hjälp av RSS-flöden går det bra att hämta in andra nyhetsflöden som är relevanta för verksamheten. Läsrättigheter till dessa automatiskt uppdaterade nyhetsflöden går att styra.

Enkät, anmälan, kunskapstest

Att effektivt ta upp anmälningar, göra enkäter, undersökningar eller genomföra ett kunskapstest är något som kan spara mycket tid för dig som administratör. KEYnet Enkät innehåller de tre funktionerna och allt kan styras så att bara ”rätt” grupper svarar på frågorna.

  • Anmälningsfunktionen används för att användare ska kunna anmäla sej till olika aktiviteter i verksamheten, t ex utbildningstillfällen och julbord.
  • Enkätfunktionen är till för att användare ska utvärdera en aktivitet eller göra arbetsmiljöenkäter. Enkäten besvaras anonymt. Med hjälp av denna teknik kan också enkla webbfrågor skapas till KEYnet hemsida.
  • Kunskapstest en funktion där man enkelt lägger upp ett antal frågor som besvaras av intranät eller extranätanvändare. Efter genomfört test får användaren direkt respons på resultatet.  Administratör kan få mail efter avslutat test och det finns historik tillgänglig i KEYnet. Här finns det möjlighet att lägga upp länk till utbildningsmaterial eller kunskapsbank. 

   

Resursbokning online

Med hjälp av KEYnet Resursbokning online bokas och planeras användandet av företagets gemensamma resurser. Gemensamma resurser är allt ifrån företagsbilar, kärror, verktyg, maskiner men kan även vara personal som schemaläggs. Det är mycket som blir lättare när man enkelt kan genomföra en resursbokning online. En enkel handling som gör att det blir gjort. Alla får en bra överblick över vilka resurser som bokats och när i tiden de är uppbokade. Dubbelbokningar undviks och skulle olyckan vara framme att något inte är på plats så går det bra att se vem som senast använde resursen. Här får man en arbetsplats som utstrålar ordning och reda då var sak finns på plats när man skall ha det.  

Resursbokningen online innehåller flera tidsvyer vilket gör att du kan planera på kort sikt men även få en bra översikt med hjälp av 12-veckorsvyn. Självklart finns funktion för återkommande bokning. Arbetar du med tex mötesbokningar i KEYnets kalender kan du direkt i samma vy boka ledig lokal för mötet. 

  • Företagsbilar, släpkärror
  • Lokaler
  • Utrustning och maskiner
  • Schemaläggning, semesterplanering

   

Intranätfunktioner - Resursbokning onlineKEYnet

Kalender

I kalendern bokas kommande händelser in. På intranätets startsida visas de närmaste bokningarna under respektive namngiven kategori som besök hos oss, frånvaro, utbildning eller kundbesök. Vid en mötesbokning visas deltagarna i ett samlat grepp under mötesbeskrivningen. Som administratör kan man ställa in hur långt en post skall visas i förväg. Samtidigt som mötet bokas går det direkt att boka med de resurser som behövs. Det finns flera olika vyer i KEYnet Kalender och självklart anpassar vi dem så att de bäst passar din verksamhet.

Exchangekoppling

Vill du undvika dubbelarbete så kopplar vi företagets Exchange-server mot KEYnet Kalender så att de poster du väljer i Outlook även presenteras i KEYnet.

Extranätfunktioner

Med hjälp av KEYnets extranetfunktioner kan personal utanför organisationen ta del av valda delar av intranätets dokument och information. Det kan tex vara en kvalitet- och miljörevisor som granskar ert system vid revision eller en styrelseledamot som tar del av underlag inför ett styrelsemöte.

Delge smidigt information till dina medarbetare!

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.

Läs vår policy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.