Intranätlösning med snabb start

KEYnet Intranät, ditt ledningssystem, den gemensamma platsen där företagets medarbetare lagrar och delar aktuell information med varandra. Du kommer snabbt igång med en bas eller standardversion som sedan kan kompletteras efter behov.

Som administratör för intranätlösningen styr du vem som har rätt att läsa eller skriva i alla funktioner. Självklart kan du sätta din egen prägel genom KEYnets temainställningar och matcha företagets unika profil.

Flexibel startsida för ditt ledningssystem.

Intranätlösning med flexibel startsida med valbara widgets för ledningssystemet!

Användningsområden intranätlösningar

Intranätet matas fortlöpande med daglig information. Den kan enkelt återanvändas i intranätets dokumentarkiv, till hemsida eller på presentationsskärmar. Verksamhetssystem för kvalitet och miljö byggs upp med ordning och reda med versionshanterade dokument som skickas på remiss och fastställande. Vid revision delas verksamhetssystemet digitalt med revisorn.

KEYnet Beslutsstöd är vår lösning för att hämta upp och presentera data från andra system och göra nyckeltal lätt tillgängliga i form av indikatorer eller diagram. Med KEYnet Exchange synkas Outlooks kalenderbokningar till KEYnet.

Eftersom verktyget är så flexibelt idag kan dagens intranätlösningar se lite olika ut hos våra företag. Man använder det som passar företaget bäst.

Dynamisk startsida

Intranätets startsida byggs upp och anpassas enkelt efter företagets behov och önskemål. Som administratör kan du själv aktivera och styra vilket innehåll och vilka funktioner skall visas på startsidans ytor. Med temainställningar anpassas layouten enkelt till att följa företagets grafiska profil. Precis som med övriga KEYnet-applikationer är vår målsättning att det ska vara snabbt, smidigt och bekvämt att använda lösningen.

Innehåll startsida

 • Nyheter, RSS-flöde
 • Kalender
 • Resursbokare
 • Socialt flöde
 • Enkät, anmälningar, kunskapstest
 • Versionshanterade dokument
 • Arkiv (senast uppdaterade)
 • I fokus, processkartor
 • Beslutsstöd, indikatorer, grafer
 • Meddelande
 • Våra födelsedagar

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.

Läs vår policy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.