Tillförlitligt projekthanteringssystem, vad är det?

Det är ett system som är tillgängligt, lättanvänt, flexibelt, ger en bra översikt, fungerar som planeringsverktyg och som innehåller den dokumentation som behövs. Man behöver inte göra allt på en gång utan kan växa efter behov i KEYnet projekthanteringssystem.  

Allt samlat på ett ställe

Att jobba i projekt är en process av aktiviteter som är beroende av varandra och som skall genomföras i rätt tid. Det handlar om att kunna samarbeta, organisera, planera och att ha fortlöpande koll. Till det kommer att hålla ordning på alla dokument och kontakter som är delaktiga i projektet. Rapportering av tid, material, genomförda uppdrag skall stämmas av löpande. Med KEYnet projekthanteringssystem ska och kan alla parter känna sig nöjda i slutändan. 

Mina aktiviteter - Kanban

Som användare får du en tydlig översikt av aktiviteter som skall utföras över vald tidperiod. Vyn presenteras i form av Kanbantänk där du ser vad som skall göras, vad du håller på med och vad som är färdigställt. Här kan man även skapa en egen intern "att göra lista" där du själv kan prioritera turordningen på dina uppgifter. Aktiviteter flyttas emellan olika statusar med drag and drop 

System för projekthantering hanterar

 • kategorier/underkategorier
 • dokument och bilder
 • kund, kundkontakter
 • objekt (maskiner, fastigheter, underprojekt mm)
 • material
 • tid
 • roller
 • notifieringar
 • kommentarer
 • aktiviteter
 • delmoment
 • olika status

Objekt

Ett objekt kan vara kunders eller intern utrustning, maskiner eller fastigheter. Man ser pågående arbete eller historik om vad som är genomfört.

Definiera roller

Fördefinierade funktioner knyts till projektets olika roller som fördelas ut till de som är delaktiga i projektet.

Aktiviteter

Ett projekt kan grupperas i aktivitetsgrupper med tillhörande aktiviteter för respektive grupp. En notifiering visas för ansvariga vid givna tillfällen.
 
En aktivitet kan innehålla information om:

 • vad, hur och när uppdraget skall utföras
 • hur lång tid det är planerad
 • vem/vilka som skall utföra det
 • vem som skall få notifieringar
 • tidsrapportering
 • checklistor/åtgärder

KEYnet ärende projekt

Med Ärende Bas som grund får du med KEYnet Ärende Projekt ett verktyg som stödjer dig att administrera dina projekt åt rätt håll. Förutbestämda flöden kan mixas med dynamiska för att skräddarsy projektet. 

 • Gantt-schema
 • nyckeltal
 • koppla dokument
 • roller
 • aktivitetskort
 • delmoment
 • utökad planering

Kommunikation

Som användare får du tydlig information när dags att utföra ditt uppdrag. På aktiviteten dokumenteras löpande status. För att dela information kan kommentarer hanteras och berörda parter får notifieringar i KEYnet eller e-postmeddelande.

KEYnet ett system för projekthantering

Regler/Planering

Det går att sätta regelverk på en aktivitet så att projektet genomförs i rätt turordning. Vid behov kan regler sättas upp så att en aktivitet inte kan startas förrän en eller flera andra aktiviteter är klara. Det går även ställa så att aktiviteter sker i relation till varandra. KEYnet projekt hanterar även glapptider och olika planeringspunkter eller milstolpar.

Uppdrag med delmoment

Inom aktiviteter kan KEYnet också hantera delmoment som en lista vilken kvitteras när själva momentet är utfört. Det går även koppla på krav för rapportering vid delmomenten med automatisk statusförändring.

Projekthantering, KEYnet

KEYnet projekthanteringssystem är ett arbetsredskap för att hålla ihop och ta kontroll över allt som hör till ett projekt. 

KEYnet ärende bas

Med KEYnet Ärendesystem är det enkelt att rapportera tid och material. På en gång har du stenkoll på kundens utrustning.

KEYnet ärende service

Rapportera snabbt och enkelt dina avvikelser, reklamationer eller incidenter i KEYnet ärende. Snabba åtgärder dokumenteras och det är lätt att hitta och följa upp ärendet.

KEYnet ärende projekt

Att jobba i projekt innebär en process av aktiviteter som är beroende av varandra och som skall genomföras i rätt tid. Med KEYnet projekt knyts allt ihop med ordning och reda.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.

Läs vår policy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.