KEYnet Sweden

Vår kompetens

Tillsammans har vi som jobbar på KEYnet lång erfarenhet av informationssystemslösningar. Med vår samlade kompetens erbjuder vi våra lösningar och tjänster till omfattande uppdrag med stor komplexitet.

Från början handlade det om enklare hemsidor och intranätlösningar med dokumentarkiv. Men idag levereras komplexa lösningar som delar information i effektiva flöden. Här integreras och skräddarsys KEYnet med företagens övriga system där KEYnet fungerar som ett sammanhållande kitt. Tvåhundra verksamheter använder idag KEYnet på ett eller annat sätt.

Produkten KEYnet har utvecklats sedan 1998 och ägs nu av KEYnet Sweden AB i Hestra. 

Produktråd

Våra webbaserade lösningar och tjänster innehåller en mängd funktioner som utvecklas fortlöpande genom våra två produktråd intranät/webb och ärende. Varje år sätts några nya versioner med innehåll som produktråden sätter. Våra kunder och användare finns också med i det här arbetet med önskemål som bearbetas. Det lönar sig alltid att höra av sig till oss med idéer och önskemål.

Affärsidé

KEYnet skall vara det självklara valet för små och medelstora företag när det gäller webbaserade lösningar som intranät, hemsidor, e-handelslösningar, ärendehantering och kundunika lösningar. Vår personal skall alltid vara engagerade i kunden och dess verksamhet.

Produkterbjudanden KEYnet Sweden AB

Intranät, hemsidor, ärende-, servicesystem, e-handel, kundunikt och utbildning är våra verksamhetsområden idag.