Följ utvecklingen med beslutsstöd!

Låt personalgruppen vara med och följa utvecklingen i viktiga målområden. Med visning på intranätets startsida och eller presentationsskärm kan alla ta del och följa utvecklingen fortlöpande. Det finns flera olika lösningar på olika nivåer. Helintegrerat eller med lite manuellt uppdateringsarbete. Administratör för KEYnet kan själv skapa nya grafer och indikatorer.

Mer om beslutsstöd!