Excelutbildning och Officeutbildningar med KEYnet Sweden AB

Kvalitetssäkra IT-kunskaperna

Genom årens lopp har vi samlat god erfarenhet om vad vi kan stärka användarna med. Vi tycker om att se människor växa, upptäcka nya infallsvinklar och effektiva arbetsmetoder. Vinsten märks direkt i det vardagliga arbetet, personalen är mer tillfreds och tidsvinsterna påtagliga. Så släng inte pengarna i sjön, lägg dem på din personal istället! Vi har egen utbildningslokal mitt i Gnosjöregionen men kan också hålla utbildning på plats efter önskemål.

Användningsområden

Du får snabb inblick i vad som är nytt och på vilket sätt officeprogrammen kan bidra och effektivisera ditt vardagsarbete. Lär dig snabbt och enkelt skapa innehåll för säljrapporten eller presentationen för företagsgruppen. Lär dig bearbeta data som hämtats från affärssystemet. Välkommen till utbildning!

Excelutbildning, Officeutbildning och uppdateringsutbildning

Webbaserad kunskapsinventering

Grunden till utbildningsplanering anpassad efter behov.

Standardutbildningar

Öppen bokning där du bokar in en eller flera deltagare

Företagsanpassade utbildningar

Önskat eller behovsanpassat urval av innehåll

 

Kursalternativ:

 • Excel bas
 • Excel grunder
 • Excel fördjupning
 • Excel listor, tabeller, pivot
 • Excel databashantering
 • Word grunder/fördjupning
 • PowerPoint, jobba effektivt

  

Utbildning som påverkar, förändrar och ger resultat.

Excelutbildning

Välkommen till lärarledd Excelutbildning som ger dig en snabb, bra start. Vi erbjuder standardutbildningar på olika nivåer som Excel bas, Excel grunder och Excel fördjupning. Har du personal som önskar redan kan grunderna och önskar fördjupa sig i något eller några moment skräddarsyr vi en Excelutbildning för din grupp. Hör av dig så tar vi fram ett programförslag.

Excelutbildning bas

Omfattning: 3 halvdagar
För dig som skall börja arbeta i Excel och som inte hoppar högt och känner dig bekväm när kraven ökar på ny kunskap i nya program och versioner. Här lär du dig programmet i ett lugnt tempo. Vi startar från början och dina frågor är viktiga. Vi arbetar med många exempel både i och utanför kurslitteraturen.
Del av innehåll:

 •  hantera programfönster
 • arbetsbok, kalkylblad
 • markeringar
 • autofyllfunktioner
 • beräkningar med formler
 • diagram
 • tabeller
 • smarta arbetssätt

Excelutbildning grunder

 Omfattning: 4 halvdagar
- Vad gör vi när en cell inte lyder?
- Hur ska jag rätta till och justera så enkelt som möjligt?
Den här kursen är till för dig som arbetar i färdiga Exceldokument eller skapar egna. Du vill öka din förståelse för vad som händer när du arbetar med celler, formler och formateringar mm. Du lär dig göra enkla och mer komplicerade beräkningar, visa resultat med diagram, skapa listor över produkter, personal mm. Vi ger dig konkreta tips på effektiva arbetsmetoder som du direkt kan ta med dig och använda på arbetsplatsen. Under utbildningspassen finns också utrymme för dina frågor.
Del av innehåll:

 • programfönstret
 • snabbåtkomst
 • hantera arbetsbok och kalkylblad
 • formatera tal, tecken och celler
 • cellformat och teman
 • beräkningar med formler
 • tredimensionell kalkyl
 • länkar
 • granskning och justering före utskrift
 • olika diagramtyper, snabblayouter
 • skapa och redigera diagram
 • skapa och hantera information i listor, tabeller
 • sortera och filtrera data
 • några funktioner (fx) som underlättar arbetet

Excelutbildning fördjupning

Omfattning: 2 heldagar
För dig som kan grunderna och vill ta steget vidare. Fördjupa dina kunskaper, lär dig skapa, analysera och sammanfatta data enkelt och smidigt.
Del av innehåll:

 • repetition av grunder
 • effektivisera med användning av mallar
 • länkning mellan Officeprogram
 • importera och exportera data
 • formatering anpassat och villkorsstyrt
 • funktioner (sök, villkor, finans, avrunda mm)
 • listor, tabeller
 • mer om diagram
 • pivottabeller och diagram
 • problemlösning
 • scenarier - hur förändring av data fungerar på kalkylen
 • kontroller och makron

Pivottabeller - Pivotdiagram

Omfattning: En halvdag
Del av innehållet:

 • tabeller, listhantering
 • pivottabeller
 • pivotdiagram

Mer om Pivottabeller

Omfattning: En heldag
En heldagsutbildning där du förutom nedanstående innehåll också kan jobba med  egna tabeller och register. Kontakta oss så får du mer information kring upplägget.
Del av innehållet:

 • Databashantering
 • Ändring av format från text till tal
 • Borttagning av oönskat tabellinnehåll med tex. Sök och ersätt
 • Databasfråga med sammanfattning från databas.
 • Skapa databasfråga
 • Arbeta med tabeller i MS Query
 • Funktioner användbara vid databashantering
 • OM funktioner
 • Leta rad

 

Presentationsteknik med PowerPoint

Med god presentationsteknik och PowerPoint når du hela vägen fram till en intresserad grupp av åhörare. Budskapet som du presenterar skall stå i fokus och PowerPoint är redskapet där du med bilder och illustrationer snabbt skapar bra förståelse och goda minnesbilder.

Effektivt med PowerPoint

Omfattning: 2 halvdagar

För dig som arbetar med presentationer redan idag och vill förbereda din bildvisning så att den ser proffsig ut. Du lär dig hantera bildspelet på ett tryggt och stabilt sätt och att återanvända presentationer med ordning och reda.
Del av innehåll:

 • Ett bra bildspel, hur då?
 • Kort rep av viktiga grunder
 • Effektiv bildvisning
 • Smart textarbete i PowerPoint
 • Mallarbete
 • Bildbakgrunder
 • Objekt på olika sätt
 • Övergångar/Animeringar
 • Länkar på olika sätt
 • Sammanfoga olika bildspel
 • Spara för olika ändamål
 • Inställningar

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.

Läs vår policy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.