Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Extranät

När man släpper in externa parter brukar lösningen kallas Extranät. Med hjälp av unika inloggningsuppgifter för varje användare kan du styra vilken information var och en ska ta del av i ditt KEYnet. 

Rätt person skall ha tillgång till rätt innehåll!

Vi har också byggt en lösning för att prenumerera på information från KEYnet. Vi kallar lösningen Aktivitetsrapport.   

FRÅGA GÄRNA

KEYnet Sweden AB

Extranät

Skickar du pärmar, dokument, digitala skivor, e-post mm till dina samarbetspartners, kunder, återförsäljare, agenter m fl? Låt dessa ta del av information direkt i ditt KEYnet.

Exempel på information kan vara:

  • Aktuella prislistor, produktinfo och säljstatistik (t ex för återförsäljare, agenter)
  • Manualer och produktdokumentation (t ex för kunder som köpt utrustning av dej)
  • Ekonomi- och verksamhetsrapporter (t ex för styrelsemedlemmar).
  • Projektinformation

Listan kan göras lång. Syftet med KEYnet Extranät är att rätt person alltid ska ha tillgång till rätt information. Kombinera gärna Extranät med KEYnet Aktivitetsrapport.

KEYnet Aktivitetsrapport

Med KEYnet Aktivitetsrapport får du en prenumerationstjänst som via epost håller användare informerade om vilka uppdateringar som finns i KEYnet Arkiv.

Om en del av användarna är externa parter, medlemmar, styrelse eller liknande så kan man inte räkna med att de är inne i KEYnet tillräckligt ofta. Genom att de får epost med information om uppdateringar inkl länkar till informationen så påminns de om att hålla sig uppdaterade om verksamheten eller projektet.

Funktionen går att slå av och på för respektive användare.

Extranät och Aktivitetsrapport passar:

  • Styrelse m fl
  • Kunder
  • Leverantörer 
  • Medlemmar
  • Projektdeltagare