Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Nyhetsbrev

   

en del av din marknadsföring

Nyhetsbrev är ett enkelt och effektivt sätt att vårda och hålla löpande kontakt med dina kunder. Genom att marknadsföra varor eller tjänster läggs grunden till ökad försäljning och på samma gång stärks varumärket.

 

Maria Viktorsson, KEYnet Sweden AB

Fråga gärna

Maria Viktorsson
0370-33 47 59
maria.viktorsson@keynet.se

ATT Skriva nyhetsbrev

Du skapar smidigt snygga nyhetsbrev hjälp av mallar som vi anpassar efter din grafiska profil. Det är positivt att skriva kortfattat med länkar till hemsidan för mer information. Det ger i sin tur ökad trafik till hemsidan vilket alltid är bra. Samla på kontakter som vill ta emot ditt nyhetsbrev genom att göra det lätt att anmäla sig som prenumerant direkt på hemsidan.

Rätt utskick till rätt målgrupp

Med KEYnet Kontakt skapar du själv kategorier efter önskemål som du sedan använder för att rikta dina utskick.

KEYnet Kontakt

KEYnet Kontakt är ett register för att spara information om företag och organisationer med tillhörande kontakter. Med registret som bas finns flera funktioner tillgängliga som t ex nyhetsbrev, loggbok, sälljstöd (CRM) och extranet.
Kontaktregistret innehåller ett antal standardfält men vill du bygga på egna fält så går det utmärkt.

Följ upp dina utskick!

Genom loggboken i KEYnet kontakt kan du följa upp och se hur många procent som öppnat utskicket. Det är också spännande och se om utskicket påverkat och ökat trafiken på din hemsida. Det följer du upp i statistiken för själva hemsidan.

FUNKTIONER

  • Kontaktmodul
  • CRM  - Säljstöd
  • Nyhetsbrev
  • Extranet