Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Helpdesk och support


Oavsett om det gäller intern helpdesk eller support till kunder så bör du dokumentera och följa upp.

Hantera Supportärenden

Supportärenden bör lösas relativt snabbt. För att ha koll på att ärendet slutförs rapporteras status. I KEYnet går det att göra den anställda extra uppmärksammade på om det finns obehandlade supportärenden genom att visa ikon som också visar status på ärendet.

Du kan också rapportera tid på ditt supportärende. Gör det i KEYnet Ärendesystem!

  • statusflaggor
  • kategoriseringar
  • automail kan genereras till berörda parter