Kontroll på dina avvikelser

Rapportera in, kategorisera, åtgärda och förebygg. Det låter kanske enkelt och givet. Men det är så du kan minska antalet reklamationer. Du ser klart och tydligt var de största och dyraste avvikelserna finns. Du kan sätta in rätt åtgärder och fördela ansvaret för att följa upp med rätt åtgärder. 

Rapportera avvikelser direk i ärendesystemet!

Rapportera, åtgärda och följ upp avvikelsehanteringen i KEYnet ärendesystem!

Rapportera

 • externa parter som t ex kunder, leverantörer, samarbetspartner kan rapportera reklamation eller avvikelse via olika plattformar.
 • webbportal där användaren via inloggning rapporterar reklamationer
 • formulär på hemsidan som innehåller information om reklamation
 • rapportera direkt som inloggad användare med behörighet i KEYnet
 • definiera avvikelse per typ

Åtgärda

 • reklamationen kompletteras ytterligare informationen inför åtgärd
 • flödesbaserat system med planeringsfunktion
 • kategorisering av avvikelser/reklamationer
 • reklamationen fördelas till resurser/funktioner/roller som har del i avvikelsen
 • involverade personer, interna och externa tar del av sina uppdrag via KEYnet, mail och notifieringar
 • avvikelsen kompletteras löpande för rätt beslut och underlag för uppföljning
 • nerlagd tid loggas per avvikelse
 • förebyggande åtgärder för att undvika framtida liknande avvikelser
 • dokument, ritningar mm lagras på reklamationen

Följ upp

 • avvikelserapporter kan löpande tas ut från KEYnet.
 • automatiska rapporter via mail/notiser vilka delges berörda parter
 • statistik/grafer för uppföljning av reklamationer
 • underlag för nerlagda insatser per avvikelse/avvikelsetyp kan tas ut

8D-rapport för avvikelser

8D är ett är ett sätt att strukturera upp arbetet kring en avvikelse. Rapporten tydliggör vad som gick fel, varför felet inträffade och hur man säkerställer lösning på kort och lång sikt. I KEYnet ärende finns stöd för 8D-rapportering. Där kan du också skriva ut 8D-rapport som fil.

Avvikelse, 8D-rapport

KEYnet avvikelsehanteringssystem

Väljer du oss och vårt avvikelsehanteringssystem får du en snabb, smidig start med färdig lösning som går att skräddarsy för din verksamhet!

KEYnet reklamationshantering

Med KEYnets reklamationshantering kan du genom ett roll och flödesbaserat system ta kontrollen över dina reklamationer. Du hanterar reklamationerna på ett bra sätt genom att låta involverade parter följa och få uppdaterad information med status och åtgärder. 

KEYnet ärende service!

Med Ärende Bas som grund har vi adderat funktioner som är anpassade för att göra serviceärenden ännu enklare. Med fler avancerade verktyg utför du serviceuppdrag och inspektioner både till kunder som för internt maskinunderhåll.

 • Materialåtgång
 • Objekt / Serviceintervaller
 • Checklistor
 • Serviceprotokoll
 • Rekvisitioner

KEYnet ärende bas

Med KEYnet Ärendesystem är det enkelt att rapportera tid och material. På en gång har du stenkoll på kundens utrustning.

KEYnet ärende service

Rapportera snabbt och enkelt dina avvikelser, reklamationer eller incidenter i KEYnet ärende. Snabba åtgärder dokumenteras och det är lätt att hitta och följa upp ärendet.

KEYnet ärende projekt

Att jobba i projekt innebär en process av aktiviteter som är beroende av varandra och som skall genomföras i rätt tid. Med KEYnet projekt knyts allt ihop med ordning och reda.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.

Läs vår policy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.