Skomakarns barn är ett välkänt uttryck....

Under hösten har vi jobbat med att ta fram och fylla upp en ny hemsida för egen del. Ibland behöver man göra ett omtag, ta på sig en ny kostym, strukturera upp information på nytt och bearbeta innehållet. Det är en pågående resa, så vi kan aldrig säga att vi är klara, men ändå redo för att publicera. Så varmt välkommen till oss och vår hemsida!