Först handlar det om att fylla upp systemet med kundregister, artikelregister, kundobjekt och underobjekt som behövs. Därefter lär man sig använda de skarpa verktygen för att skapa ärenden och planera in utförare. Sedan är det teknikernas eller utförarnas tur som skall rapportera tid och material när de är ute på fältet och jobbar. 

Här är det Patrik Hill som går igenom och hjälper till att ställa in systemet efter behov och önskemål.