När arkiven uppdateras skickas en aktivitetsrapport via e-post ut till användarna som snabbt ser om det är något de behöver ta del av. Det ger en effektiv tillgång till material och det är enkelt att ta sig in i systemet genom länkarna i aktivitetsrapporten. 

- Aktivitetsrapporten är en väsentlig del som ger effektiv tillgång till systemet med all uppdaterad information. Men det är också ett enkelt sätt att snabbt ta sig in, menar Christer Green.

Mer om dokumenthantering

https://www.keynet.se/a.114/intranat/dokumenthantering