På ett enkelt och överskådligt sätt ska information förmedlas till kunden men även att det ska vara enkelt att administrera för de som utför kontrollerna. Återkommande kalenderbokningar med färdiga checklistor ger ett bra stöd så inget missas.

- Behov och krav förändras ständigt, det är en pågående process och det ställer krav på flexibilitet i systemet och en enkelhet att kunna ändra och justera för att arbetssättet ska bli så optimalt som möjligt, menar Lill Gustafsson

KEYnet ärende service