KEYnet intranät 4.10

Inför den nya versionen har vi genomfört förbättringar gällande notifikationerna.

Notifikationer är de små notiserna som visas överst till höger i KEYnet. Där har du koll på vad som händer i KEYnets dokumentarkiv, i nyheterna och i det sociala flödet.

Om man vill kan administratör för systemet ställa in så att man med jämna tidsintervall får ett meddelande per e-post med en översikt av notifikationerna.  

 • manuellt kunna markera och avmarkera notifikation som läst
 • radera alla notiser
 • lagt till en scrollist i notislistan
 • ökat på längden för information i notis

Temainställningar

 • kunna justera ett tema och lägga på för alla användare

Produktdatabas

 • Tvätt av filnamn, tar bort konstiga tecken vid upload.
 • Fix av artikelnummer, blandning av siffror och bokstäver

Dokumenthantering

 • minskad cashtid för officedokument i arkiven

KEYnet ärende 3.8

Ärendesystem

 • större fält för kommentarer
 • kunna byta namn på dokument direkt i dokumentflik
 • infotext vid registrering av tid på annan dag än dagens datum
 • kontroll vid registrering på ärende som innehåller aktivitet
 • ärende med checklista har fälten artikelnummer och namn fått mer utrymme
 • filtrering på artikelkategori vid sök av material
 • behålla ärendets tidsåtgång vid flytt av start
 • flagga för fakturering styrs från attestvyn

Attestvy

 • tagit bort filtrering av utförare
 • komplettering traktamente, kilometer i attestvy, samt redigering innan attest

Projektvy

 • visning av tidrapportens beskrivning på aktivitetens tidsflik
 • mer info runt tidrapporter på tidsflik
 • visning av hela namnet på den som registrerat tid
 • kunna länka ett länkat dokument vidare i projektet
 • titel och beskrivningsfält placerad i toppen med fullbredd
 • generera dokumentmall på en dynamisk aktivitet
 • filtrering dokument aktiva/ej aktiva
 • använda länkar på aktivitet för att navigera till aktivitet som dokumentet ligger på
 • aktiviteter sorterade efter grupp vid tidregistrering
 • stjärnmarkering försvinner på aktivitet vid avslut
 • filtrering av kategori i vyn "Mina aktiviteter"
 • bättre stöd för filtrering av utförare i mina aktiviteter och projektvyn
 • kunna ställa visning av antal dagar per kolumn i vyn mina aktiviteter
 • kunna lägga till annan användare i kommentar som då får en notis
 • spara antal kommentarer per sida
 • kunna se en aktivitets relation samt inställning för administratör
 • inställning om utförare som tagits bort på aktivitet skall få notis
 • generell förbättring rättigheter

Kundobjekt

 • kunna byta namn direkt på dokumentflik
 • knapp spara återgå vid nyregistrering av objekt
 • klickyta på hela raden på kundobjekt
 • mer utrymme artikelnummer och namn på checklistan
 • värdetyp där värdet visas på serviceprotokoll

Kunder

 • byta namn på dokument direkt i dokumentfliken
 • klickbar rad för att komma in på kund, ärende eller objekt

Artikel

 • visning av favoriter i artikellistan

Mobil

 • bättre visning av checklistans information
 • hantering av protokoll direkt i mobilen

Inställningar

 • nytt arbetssätt för utförarroller på kategori
 • flytt av kolumnen "Visa i lista" för bättre logik

 

Dags att boka in uppdatering!

Kontakta oss