KEYnet intranät 4.11

----------------------------------------------------

Vi fortsätter arbetet med att förbättra funktioner och göra intranätets startsida ännu mer dynamisk. Med rättighetsstyrning kan man alltså styra vilka widgets som skall visas för respektive användargrupp. 

Startsidan

 • rättighetsstyrda widgets
 • temainställning, ingen färg
 • visning av veckonummer i toppmenyn

Nyheter

 • senast skapad nyhet landar överst

Notiser

 • öppnas i ny tabb vid klick på scrollhjulet
 • tid för notifikation synkar med tid då nyhet publiceras

Arkiv

 • validering av arkivnamn vid max 50 tecken

Artiklar/dokument

 • meddelande om att du håller på och tar bort dokument vid radering av 1:a versionen.
 • Spara återgå, för att lätt kunna mellanspara utan att gå ur vyn

Editor

 • större textbox för URL:er och med popuptext

 

KEYnet ärende 3.9

----------------------------------------------------

Språkstöd i projektvyer

Översättningsformulär för:

 • Aktivitetsgrupper med dess information
  • Titel
  • Beskrivning
 • Aktivitetstyper med dess information
  • Titel
  • Beskrivning
  • Delmoment
 • Ärendefält både standardfält och egna fält
 • Vyer
  • Mina projekt
  • Mina aktiviteter

  Boka uppdatering  - Kontakta oss!