Det är Post- och telestyrelsen som granskar och följer upp om webbplatsinnehavaren följer kraven. 

Info Post och Telestyrelsen 2022-10-07

På KEYnet har vi en GDPR-ruta där vi lägger in information om vilka cookies sidan använder, vad de är till för och hur länge de sparas. I GDPR-rutan preciserar vi vilka som är funktionella, statistiska och marknadscookies. Användaren skall kunna godkänna det ena men inte det andra vilket då också måste fungera i bakgrunden. Vilka cookies som används kan se olika ut för varje site i sig. Så därför är det ett arbete som måste genomföras på varje hemsida. 

Ta en kontakt med oss så hjälper vi till!

Kontakta oss!