KEYnet intranät

Programlyft

 • knapp för att rensa servercache
 • köhantering rensning gamla meddelanden
 • ny grafmotor för indikatorer och diagram

Menyhantering

 • meny för mobil
 • meny för projektvy

Grafer och indikatorer

 • nya programvaror för grafer och indikatorer
 • visning i widget, på artikel och presentationsskärm
 • mellanlagring av data för stabilare och snabbare lösning
 • hantera serier i diagramform
 • avancerade inställningar för fler alternativ än i standardlösning
 • förhandsgranskning av grafer
 • kunna skapa olika datakällor som underlag för grafer och indikatorer
 • tal med decimaler i graf
 • ordning titelplacering i grafwidget

Mer om grafer och indikatorer

Mobilanpassad startsida

 • Kalender, informationspopup för mobilen
 • Dialogerna för KEYnet startsida har mobilanpassats
 • menyhantering för mobilen

Sociala flödet

 • justering ordning på kommentarer, senast överst

Dokumenthantering

 • avbruten utcheckad artikel tas bort permanent
 • länk till dokumentmall för administratörer  

Språk

 • Språkrättning notifikation (eng)

Nyhet

 • Pushnotis för nyhet skall inte visas före publiceringsdatum. 

Resursbokaren

 • rätt datum skall visas vid förändring av bokning i resursbokaren

Kalender

 • visning må-sö återkommande bokning
 • rättning visning av alla poster inom tidsspann

KEYnet Ärende 

 • Riskanalys, funktion för serviceföretag påminnelse för personal att riskanalys skall utföras innan påbörjat arbete med service/reparation. Kan vara kontroll av halka, fall, säkerhetsanordningar, brandskydd, ensamarbete, kemikalier, tryck mm. Styrs på kategori, objekt och status.
 • När man tidrapporterar kan man lägga till fler utförare till samma tidrapport. Samma datum, tid (h) och text.
 • Tidstyper, ett nytt register under inställningar där man kan skapa och redigera egna tidstyper
 • Schema, en inställning där man kan skapa och redigera arbetstider med antal arbetstimmar per dag och vecka. Det går ha rullande schema. Man kan även hantera undantag från schemat. 
 • Schema per utförare, komplettering att man kan ange vilket schema och chef som användaren är kopplad till samt vilken typ av rapportör den är (avvikelse eller vanlig tidsrapportör) 
 • Värdeenheter för checklistan, ett register under inställningar där man kan skapa och redigera enheter
 • Artiklar, se vilka kundobjekt en artikel är kopplad till för att få en överblick vid redigering/borttag av artikel
 • Borttagning av artikel, varning om att artartikel finns på checklista. 
 • Förhandsgranskning av mail innan det skickas för att se vilken information som kommer mailas från ärendet. 
 • Material, fält för pris finns med redan vid upplägg, tidigare var man tvungen att redigera materialrad för att nå pris. 
 • Atttestvy, om artikel är en paketartikel visas ingående komponenter i vyn
 • Fliken Grupp på Kund, släckt om den inte används i systemet

Ärende mobil

 • Kunna lägga till utförare på ärendet i mobilen.

Projekt

 • Ny hantering av Bilagor, där bilagor lagras centralt men kan kopplas och autogenereras på aktivitet eller bifogas manuellt. Bättre sätt för att ha olika utgåvor. 
 • Inaktivera delmoment om det inte skall utföras projektet. Tidigare fanns bara utfört/ej utfört nu kan vi även inaktivera dem med en kommentar till varför de inte skall utföras.
 • Ombyggnation av planeringsmotor för att fungera bättre mot verkligheten
 • Aktiva dokument, finns inställning om man bara vill se aktiva dokument vid länkning till andra aktiviteter
 • Dokumentmallar, kunna filtrera bland mallar för att enklare hitta sökt mall.
 • Kommentarer på aktivitet försvinner inte om jag byter vy inne på aktivitetskortet.
 • Utökning av fältet Mottagare så man utan scroll kan se vilka som kommer få mitt mail 

Justeringar

 • Ej se borttagna KEYnetanvändare i listan där ärendeanvändare läggs upp.
 • Dokument sorteras efter redigeringsdatum för att visa senaste tillagda redigerade dokument överst.

Välkommen att boka uppdatering!