Manuellt eller autogenererat

Det finns självklart olika lösningar. Värden kan hämtas helt automatiskt eller genom en manuell uppdatering. Varje företag väljer det som passar bäst. Genom integrationslösningar från affärssystem eller ärendesystem kan värden hämtas direkt till KEYnets grafer. Vill man göra lite mer manuellt arbete kan man uppdatera värden i en databasfil eller i en mall som sedan visas i form av en graf eller indikator.

  • uppdatera värden i en flexibel mall
  • uppdatera värden i en databasfil
  • hämta värden direkt från ärendesystemet
  • hämta värden direkt från affärssystemet genom integrationslösning

Nytt diagramverktyg

KEYnet har fått ett nytt diagramverktyg där man kan arbeta med olika serietyper som stående, liggande, yta, ring eller cirkeldiagram. Det går att lägga på egen färgsättning, sätta egna rubriker och hämta etiketter för visning av kategorivärden. Samtidigt som man arbetar finns förstås en förhandsgranskning tillgänglig. Vill man sedan ha ännu mer än så finns våra utvecklare och konsulter tillgängliga för att hjälpa till. 

Vill du veta mer, kontakta oss!