- KEYnet är helt enkelt det dagliga arbetsredskapet och motorn för alla serviceuppdrag som skall planeras och genomföras i rätt tid, menar Markko Kinnunen.

På Bromi har man under det senaste året satsat på att rensa upp olika register och se till att alla uppgifter verkligen finns med i KEYnet.  Här har man lagt upp alla maskiner som objekt och börjat arbeta med checklistor som är kopplade till olika maskiner. Fortlöpande samtal har förts med en av KEYnets konsulter för att komma igång och använda systemets resurser på ett bra sätt. Man har också passat på att tillsammans förbättra servicerapporterna.

Vad är fördelarna med att jobba i KEYnet?

Man reducerar en massa samtal. Var och en som jobbar ute på fält matar in sina uppgifter antingen direkt i mobilen eller senare på sin dator. Det finns ett bra underlag som är lätt att jobba med inför fakturering och man har en bra dokumentation där det är enkelt att redovisa för kund vad som utförts.    

Serviceteknikerna ser också att arbetet löper på smidigare. Med färdiga checklistor och bra dokumentation behöver de inte så ofta ringa upp och för att kolla upp vad som skall göras vid en installation, ett serviceuppdrag eller ett garantiarbete.

Senaste åtgärder i KEYnet

  • Ärende i mobilen
  • Förebyggande service med kundobjekt och checklistor
  • Återkommande bokningar

Bromi Gruppen AB

Bromigruppen har under lång tid sålt verktygsmaskiner till den mest avancerad verkstadsindustrin. Den gedigna erfarenhet från verkstadsindustrin har resulterat i en fundamental förståelse för kundernas behov beträffande service, utbildning och reservdelsförsörjning.

En professionell serviceorganisation med fast anställd personal tillsammans med duktiga produktionstekniker och försäljningsingenjörer med dokumenterad skärteknisk erfarenhet garanterar hög kvalitet på bolagets erbjudanden. På detta vis bidrar Bromi Gruppen AB i stor utsträckning till att höja produktiviteten hos sina kunder.