KEYnet intranät 4.12

Uppdatering programvaror

 • KEYnet Exchange
 • .net 4.8

Startsidan

 • kunna välja widgets från startsidan till desktop/desktop

Övrigt

 • kunna lägga på behörighetsgrupp på enkät
 • designjusteringar widget grafer/indikatorer
 • komplettering tysk översättning
 • resurskategori måste ha behörighet för att kunna skapas
 • söndag visas som dag 7 i födelsedagswidget
 • komplettering borttagning av användare
 • komplettering i data bas vid borttagning av användare
 • kunna ta bort skapade teman

Dokumenthantering

 • komplettering tydligare rubriksättningar i listvyer utcheckade dokument
 • komplettering ikoner i alla vyer
 • visning av kommentar vid fastställande 

KEYnet Ärende 3.10

Ärende mobil

 • Mer information om ärendet i huvudet (utan att behöva öppna ärendet) även kunna filtrera på text som finns på kommentar och ärendenr.
   
  Information som kompletterats är:
  • Åtgärd
  • Kommentar
  • Utförare
 • Funktion för att filtrera på historiska ärenden (ej Aktiva)

Ärende materialhantering

 • Paket artikel. Man kan lägga upp paket artiklar i KEYnet som består av andra artiklar och hanteras som paket inne i systemet.

Finns i två alternativ:

 • Fasta ingående artiklar, på dessa kan man inte ändra ingående antal utan det är fast.
 • Redigeringsbara artiklar, på dessa kan man justera ingående material t ex om det är en artikel med enhet m så kan antal m ändras på den ingående.
 • Utskrifter tar hänsyn till paket och visar/visar inte ingående artiklar beroende på alternativ.
 • Man kan filtrera på paketartiklar i artikelvy och dessa artiklar har egen ikon på sig

Widget: Mina tider

 • I Widget kan man nu klicka på dag och komma till Tidsvyn på vald dag/vecka för att enklare kunna registrera, redigera poster.

Översikt (kalender)

 • I ärendeöversikten kan man nu integrera valda kalenderkategorier från Intranätet så att även dessa syns när man skall planera sina tekniker/utförare.
 • Kan hantera frånvaro så detta syns tydligare.

Justeringar

 • Rubrik för utförare visades även om man ställt in att det inte skall vara någon utförare på den ärendekategorin.
 • Funktionen rapportera tid på aktivitet visas bara i mobilen då aktiviteter används på ärendekategorin
 • Komplettering av rubrik på underkategori i artikelvy
 • Inte kunna rapportera tid på kommentar om inte inställning satts för detta.
 • Kunna välja avsändare och skicka mail direkt i projekthantering
 • Bara visning av aktiviteter och checklistor i mobilen när ärendekategorin innehåller detta

Boka in uppdateringen med oss!

Kontakta oss