Med tydliga vyer för olika användargrupper gällande tid i KEYnet blir både inrapportering stabilare och uppföljningen lättare. Status och tidtyper visas på ett överskådligt sätt med hjälp av färger och ikoner där användaren enkelt ser om någon tid fattas gent emot planerat schema. Det finns nya möjligheter att attestera och hantera redovisad tid för chefer och löneattestanter. När allt är klart exporteras tiderna direkt över till lönesystemet.

För utförare

 • Se rapporterad tid i förhållande mot lagt schema
 • Se summering per dag/vecka i förhållande mot lagt schema
 • Röd markering på dagar som saknar tidrapportering även i mobilen

För attestanter, chefer

 • Länk till vy för löneattestering
 • Se och attestera tider i en kalender med månadsöversikt
 • Olika statusar för tid (registrerade, attesterad av mig, attesterade av chef, attesterad av löneadministratör, överförda till löneprogram)
 • Hantera tider efter roll
   

För administratörer - inställningar

 • Inställningar för att sätta roller
 • Ärendegrupp för löneattestant
 • Inställning för att backa, rätta fakturerad rad i tidrapport
 • Fält för utförare på ärende för tidsrapportering
 • Hantering ärende för avvikelserapportör

Vill du veta mer om tid och integrationslösningar?

Kontakta oss!